навіныжыцьцяпіскнігітворыкрытыкафотавідэа
 

Сакавік 2018


Кнігі "Краіна Беларусь. Ілюстраваная гісторыя" і "Вялікае Княства Літоўскае. Ілюстраваная гісторыя" на беларускай, расейскай і ангельскай мовах, а таксама кнігу "Ад Полацка пачаўся свет. My Polacak, the Cradle of the World" на беларускай і ангельскай мовах, як і іншыя выданні Уладзімера Арлова апошніх гадоў, з дастаўкай у любую краіну сьвету можна замовіць у інтэрнэт-краме PRASTORA.BY

You can buy "This Country Called Belarus: An Illustrated History" and "Belarus: Epoch of the Grand Duchy of Lithuania" in Belarusian, Russian or English, and "My Polacak, the Cradle of the World" in Belarusian and in English with shipment to any country from PRASTORA.BY

У выдавецтве "Логвінаў" выйшла пяцікніжжа Уладзіміра Арлова, дзе ўвазе чытача прапануюцца выбраныя творы пісьменніка.
"Архіварыус Война" - гістарычная проза.
"Вустрыцы а пятай раніцы" - выбраныя эсэ.
"Я марыў стаць шіёнам" - сучасная проза.
"Краіна Ур" - вершы і балады.
"Танцы над горадам" - проза апошніх гадоў.

 

Уладзімір Арлоў
Танцы над горадам
Тры аповесці
ISBN 978-609-8213-08-9
 

Гэта новая кніга Уладзіміра Арлова, аднаго з самых улюбёных беларускіх празаікаў апошніх трыццаці гадоў. Героі аповесці «Танцы над горадам», што дала назву кнізе, - самнамбулы. Удзень яны незнаёмыя паміж сабой, а ўначы ўтвараюць сваё таемнае брацтва. Для шырокага кола аматараў метафізічных вандровак.

2017 год  
 

Уладзімір Арлоў, Павел Татарнікаў
Айчына: маляўнічая гісторыя.
Ад Рагнеды да Касцюшкі

ISBN 978-985-458-274-0
 

Кнігу, якая выходзіць у дзвюх частках, склалі цікавыя, спазнаваўчыя і надзвычай багата ілюстраваныя апавяданні з гісторыі Беларусі. Першая частка ахоплівае час ад старажытнасці да канца XVIII стагоддзя.
Для дзяцей, падлеткаў і ўсіх, хто цікавіцца айчыннай гісторыяй і культурай у папулярным выкладзе.

2016 год  
 

Уладзімер Арлоў
Імёны Свабоды
ISBN 978-0-929849-71-3
 

«Імёны Свабоды» — гэта 300 гістарычных партрэтаў герояў беларускай свабоды XVIII—XXI стагодзьдзяў. Кніга можа служыць дапаможнікам для напісаньня раманаў, здыманьня фільмаў, абароны дысэртацыяў, зьмены назваў вуліц, плошчаў і гарадоў.

2015 год  
 

Uładzimier Arłoŭ
Patria aeterna: apaviadańni
ISBN 978-985-7128-12-9
 

Uvazie čytačoŭ prapanoŭvajucca vybranyja histaryčnyja apaviadańni Ŭładzimiera Arłova. Hetaj knihaju jaje vydaviec Alaksiej Varaksin padtrymlivaje daŭniuju tradycyju biełaruskaj łacinki.

2015 год  
 


2014 год  

Уладзімір Арлоў / Uladzimir Arloū
Ад Полацка пачаўся свет. My Polacak, the Cradle of the World
ISBN 978-985-7047-55-0
 

Кніга, якую вы трымаеце ў руках, адкажа на гэтыя і мноства іншых пытанняў:
Колькі гадоў нашаму найстаражытнейшаму гораду?
Чаму ў Полацку знаходзяць столькі скарбаў?
За што князя Усяслава Брачыславіча празвалі Чарадзеем?
Куды знікла бібліятэка Сафійскага сабора?
Як трапіць у полацікія падземныя лабірынты?
Чаму полацк стаў сталіцай Ордэна езуітаў?
Хто такі «Чорны афіцэр»?
Дзе шукаць Крыж Еўфрасінні Полацкай?

The book you are now holding in your hands will shed some light on these and many other of the city's numerous mysteries:
What is the age of the oldest Belarusian city?
Why are so many treasures still being found in Polacak?
Why was Prince Usiaslaū called the Sorcerer?
Where did the library of the Cathedral of St Sophia disappear?
How do you find your way into the maze of vaults that lie beneath Polacak?
Why did Polacak become the capital of the Jesuit Order?
Who is the Black Officer?
Where is the Cross of St Eūfrosińnia?2012, 2013 гады  

Уладзімер Арлоў
Краіна Беларусь
Ілюстраваная гісторыя
ISBN 978-80-8101-603-5
 

Займальная і даступная для чытача любога ўзросту, гэтая кніга ўводзіць у свет нашай мінуўшчыны ад найстаражытнейшых часоў да пачатку XX стагоддзя. На яе старонках вы сустрэнецеся з выдатнымі гістарычнымі асобамі, даведаецеся пра жыццё і побыт, вайсковыя перамогі і культурныя дасягненні беларусаў у розныя эпохі.
У кнізе змешчаныя блізу дзвюх тысяч ілюстрацый, у тым ліку унікальныя летапісныя мініяцюры, сярэднявечныя гравюры, рэдкія фатаздымкі. Шмат якія ілюстрацыі беларускаму чытачу дагэтуль былі невядомыя. Гісторыя нашай краіны разглядаецца як частка агульнаеўрапейскага руху цывілізацыі.


Uladzimir Arloū
This country called Belarus
An Illustrated History
ISBN 978-80-8101-692-9
 

This book for the general reader offers a survey of the history of Belarus from the earliest period up to the beginning of the 20th century. On its pages readers will meet the great figures of Belarusian history. They will discover how Belarusians lived at different stages of their history, what wars they had to fight and how they developed culturally. The book contains more than two thousand illustrations, including unique manuscript miniatures, mediaeval engravings and rare photographs. Many of the illustrations have never previously been published. The history of Belarus is here presented as an integral part of the development of European civilisation as a whole.


Владимир Орлов
Страна Беларусь
Иллюстрированная история
ISBN 978-80-8101-693-6
 

Занимательная и доступная для читателя любого возраста, эта книга вводит в мир нашего прошлого от древнейших времен до начала ХХ века. На ее страницах вы встретитесь с выдающимися историческими личностями, узнаете о жизни и быте, военных триумфах и культурных достижениях белорусов в разные эпохи. Книга содержит около двух тысяч иллюстраций, в том числе уникальные летописные миниатюры, средневековые гравюры, редкие фотоснимки. Многие иллюстрации ранее были известны только узкому кругу специалистов. История Беларуси рассматривается как часть общеевропейского цивилизационного процесса.2013 год 

Уладзімер Арлоў
Краіна Беларусь: Вялікае Княства Літоўскае
Ілюстраваная гісторыя
ISBN 978-80-8101-602-8 (2013)
ISBN 978-985-6919-82-7 (2012)
 

Кніга, якую вы трымаеце ў руках, у пэўным сэнсе з'яўляецца працягам папулярнага ілюстраванага выдання «Краіна Беларусь». Займальная і даступная для чытача любога ўзросту, яна прысвечаная найцікавейшай эпосе нашай мінуўшчыны — часам Вялікага Княства Літоўскага. У гэтай магутнай еўрапейскай дзяржаве, дзе скансалідаваўся беларускі народ, беларускія землі адыгрывалі вызначальную ролю, а беларуская мова была дзяржаўнай. Сваёй гістарычнай радзімаю Вялікае Княства Літоўскае лічаць і летувісы, і ўкраінцы, якія доўгі чac жылі з беларусамі ў агульнай краіне, а таксама беларускія татары і габраі-літвакі. Аднак гэтая кніга мае на мэце расказаць найперш пра дзяржаватворчую ролю нашых продкаў. Вас чакае сустрэча з выдатнымі гістарычнымі асобамі: палітыкамі, военачальнікамі, асветнікамі. Вы даведаецеся пра жыццё і побыт, ваенныя перамогі і культурныя дасягненні прадзедаў. На аснове гістарычных фактаў кніга даводзіць, што Вялікае Княства Літоўскае — нашая дзяржава, а найменні «Літва» і «ліцьвіны» на працягу некалыкіх стагоддзяў былі назовамі Беларусі і беларусаў. У кнізе змешчаныя блізу дзвюх тысяч ілюстрацый, у тым ліку летапісныя мініяцюры, сярэднявечныя гравюры, унікальныя фотаздымкі і рэканструкцыі. Шмат якія ілюстрацыі беларускаму чытачу дагэтуль былі невядомыя. Гісторыя нашай краіны разглядаецца як частка агульнаеўрапейскага руху цывілізацыі.


2012 год